• De geplande Algemene Leden Vergadering (ALV) van dinsdag 30 november gaat niet door. Vanwege de geldende Corona maatregelen kunnen we deze niet houden in de kantine van de Bindelwijk. Het bestuur streeft er naar om voor de ALV daadwerkelijk bij elkaar te kunnen komen. We volgen de ontwikkelingen. Mocht de situatie zo blijven dan zullen we uiterlijk eind Januari een digitale (video conferencing) vergadering houden.